Kåret som Youth Startup Investment potential

Fonden for Entreprenørskab afholdt i Januar 2019 deres årlige nytårskur, hvor fonden uddelte 100.000 kr. til 2 startups. Her var PorcoVision en af de virksomheder der var blevet udvalgt. Pengene som blev overrakt af H.K.H. Kronprisen, er gået til udvikling af systemet samt test-setup. 

https://www.ffe-ye.dk/fonden/nyheder/nyheder/stor-interesse-for-ivaerksaetteri-knap-300-gaester-deltog-i-nytaarskur

Share on facebook
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Close Menu